Knippenbergpenning

(placeholder)

De Stichting Knippenbergprijs


Het beheer van de Knippenbergprijs is opgedragen aan een stichting. Deze stichting stelt jaarlijks de criteria vast waaraan de toe te kennen prijs moet voldoen. Daarnaast stelt zij jaarlijks een jury aan die de ingezonden voordrachten moet gaan beoordelen. De stichting kan ook zelf voordrachten doen. De jury is echter onafhankelijk in zijn beoordelingen.


Het bestuur van de Stichting Knippenbergprijs bestaat uit Arnoud-Jan Bijsterveld (voorzitter), Theo Cuijpers (secretaris), Ad Jacobs (penningmeester), Ineke Strouken en Peter van Overbruggen. De laatste heeft de plaats ingenomen van Jan van Laarhoven.


De prijs, die bestaat uit een bronzen penning en een geldbedrag, wordt om de twee jaaruitgereikt op of rond 15 november, de geboortedag van Willy Knippenberg. In 2018 gebeurt dat op zaterdag 17 november in Oisterwijk, de plaats bvan herkomst van de winnaar in 2016


Tijdens deze bijeenkomst worden alle genomineerde projecten gepresenteerd.