Knippenbergpenning

(placeholder)

Voordrachten


Het staat iedereen vrij om voordrachten te doen voor kandidaten voor de Knippenbergprijs. Het is belangrijk vooraf kennis te nemen van de algemene criteria.


Een voordracht moet worden vergezeld van een ingevuld aanmeldingsformulier.  Zonder dit formulier wordt de voordracht niet in behandeling genomen. Inzendingen moeten uiterlijk 1 september 2018 binnen zijn.

Download hier een word-document voor de aanmelding van kandidaten.